Taristuehitus

Leca®-kergkruusa on geotehnilistel eesmärkidel kasutatud aastakümneid ja see on taristuehituses nüüdseks levinud lahendus. Kergkruusa on kasutatud paljude riikide edukates projektides, kus see on lahendanud mitmesuguseid geotehnilisi väljakutseid.

Sellest jaotisest leiate lihtsaid lahendusi vajumisest, püsivusest ja pinnasesurvest põhjustatud väljakutsetele. Leca-kergkruusa kasutatakse pinnase- ja teemuldetöödel, k.a kergtäitekonstruktsioonides ning külmakerke vastastes lahendustes. Eri lehtedelt leiate nii materjali parameetreid kui ka arvutusnäiteid, mis aitavad projekte kavandada ja ellu viia.

Näita rohkem
Leca-kevennysrakenne on kustannustehokas ratkaisu rata- ja tierakentamiseen!

Kergkruusa omadused võivad lahendada korraga mitu probleemi ja pakkuda tõhusaid lahendusi paljudele geotehnilistele väljakutsetele. Väike mahumass, hea kandevõime ning lihtne käsitsemine teevad Leca-kergkruusast konkurentsivõimelise (kerg)täitematerjali.

Kodumaisest keraamilisest Leca-kergkruusast ei eraldu pinnasesse kahjulikke aineid, mistõttu on see materjal, mida saab kasutada ka kokkupuute põhja- ja pinnaseveekihtidega. 

Kergkruusa väike tihendustegur (1,1) teeb sellest väga kulutõhusa kergenduslahenduse paljudes projektides. Kulude kokkuhoid võib olla märkimisväärne.

Please register your details first

Areas of interest