Lahendused

Leca®-kergkruusa on kasutatud geotehnilistes ehituslahendustes juba aastakümneid, sh Eestis, eriti palju Põhjamaades ja mujal maailmas. See on nüüdseks laialtlevinud ja -kasutatud täitematerjal taristu- ja tsiviilehituses. Vaata meie lahendusi taristuehituses siit.

Leca® kergkruus pakub mitmekülgseid võimalusi vee sujuvaks ärajuhtimiseks. Sajuvee äravoolu tõhus aeglustamine, kontrollitud imendamine ja erinevad filtreerimisvajadused on kasvava sajuhulga ja äärmuslike ilmastikunähtuste sagenemisel järjest enam esitatavad nõuded.

Please register your details first

Areas of interest