Vee ärajuhtimine

Leca® kergkruus pakub mitmekülgseid võimalusi vee sujuvaks ärajuhtimiseks. Sajuvee äravoolu tõhus aeglustamine, kontrollitud imendamine ja erinevad filtreerimisvajadused on kasvava sajuhulga ja äärmuslike ilmastikunähtuste sagenemisel järjest enam esitatavad nõuded.

Kergkruusa on kasutatud paljudes edukates projektides eri riikides ja see on lahendanud kõige erinevamaid probleeme üha tihenevas linnaehituses. Sellest osast leiate töökindlaid lahendusi näiteks vett läbilaskvate katendite, rohe- ja õue-ehitiste kavandamiseks.

Kergkruus töötab neis tarindites ka kergtäitematerjalina ja külmumiskaitsena. See lihtsustab ja kiirendab projekteerimist ning parandab kulutõhusust. Tutvuge sajuvee kontrollitud ärajuhtimise ja rohekatuselahendustega ning võtke ühendust meie müügiosakonnaga, kes meelsasti annab täiendavat teavet meie toodete kohta.

Näita rohkem
LECA Vee ärajuhtimislahendused

Please register your details first

Areas of interest