Leca® kergkruusaga rohekatus vähendab üleujutusriski

Kerge, poorne ja lihtsasti käsitsetav Leca kergkruus on töökindel ja hea kandevõimega lahendus rohekatuste rajamiseks. Leca kergkruus seob ja hoiab vett katuseaias, vähendades paduvihma korral tulvavett tänavapinnal. Leca kergkruus toimib katusel ka soojusisolatsiooni- ja dreenkihina ning vähendab katuse kattepinnase massi. Kergkruus tuuakse paigalduskohale kalluriga, keerukamates kohtades kasutatakse tõstekaste või puhurseadmeid.

Rohekatused ja katuseaiad aeglustavad sajuvee liikumist, summutavad heli ja kaitsevad tarindeid

Linnastumise ja tiheasustuse kasvuga kaasnev vett läbilaskvate pindade vähenemine tekitab linnaruumis lisaprobleeme sademevee ärajuhtimisel. Paduvihmad ja üleujutused põhjustavad linnadele igal aastal rohkelt muresid ja kulusid. Rohekatused hoiavad sademevett taimedes ja kasvupinnases ning aurustavad seda aeglaselt tagasi atmosfääri, vähendades sademevee sademeveega seotud probleeme ja üleujutusi tänava tasandil.

Peale arhitektuuri mitmekesistamise ja vee kogumise pakuvad rohekatted ja katuseaiad olulisi majanduslikke ja ökoloogilisi eeliseid. Need kaitsevad katusekonstruktsioone, summutavad müra ja parandavad katuse soojusisolatsiooni, vähendades kütte/jahutuse energiatarvet. Peale selle vähendab rohekatus linnatolmu ja parandab õhu kvaliteeti.

Rohekatust saab rajada nii uutele kui ka olemasolevatele ehitistele. Sama tarindiga saab muuta roheliseks siseõuede ehitised, parkimismajade jmt katused.

Rohekatuse tulud ja eelised:

 • esteetiliselt (linna)maastikku sulanduv
 • lisab hubasust ja mitmekesisust
 • sajuvett sidudes aitab reguleerida vee äravoolu
 • kaitseb katusekonstruktsioone ja pikendab kasutuskestust
 • pakub rohkesti võimalusi taimede valikuks
 • parandab katuse soojusisolatsiooni ja suvel jahutab konstruktsioone
 • summutab heli nii ehitise sees kui ka selle ümbruses
 • parandab õhukvaliteeti linnas
 • seob tolmu ja õhusaastet
 • niisutab õhku
 • loob uut eluruumi taimedele, loomadele ja inimestele

Leca® kergkruusa kasutamine rohekatuses

Leca kergkruus on lihtsasti paigaldatav, töökindel ja hea kandevõimega lahendus rohekatuse rajamiseks.

Leca kergkruusa kasutatakse rohekatustes ka soojustus- ja dreenikihina ning see vähendab katuse kattepinnase massi. Roheehituses on Leca toodete kõige olulisemad omadused tõhus veeläbilaske- ja kogumisvõime ning väike erikaal.
Leca kergkruusakiht töötab katuse tarindis ka vajaliku dreenikihina. Leca kergkruusa erikaal on vaid seitsmendik tavalise täitematerjali omast ja selle dreenimisvõime on oluliselt parem.

Leca kergkruus tagab taimedele hea aluspinnase. Hea veekogumisvõime tõttu seob kergkruus endasse niiskust, aidates tagada pinnase niiskusrežiimi ja varustades taimi veega. Poorset kergkruusakihti läbivat sademevett saab ka koguda ja kasutada kastmiseks kuival ajal.

Kergkruusa paigaldamiseks saab kasutada puhurseadet või tõstekasti. Tüüpilise Leca rohekatuse korral paigaldatakse ehitise ventilatsioonitorustikud ja jmt alloleva Leca kergkruusast soojustuskihi sisse ning selle peale saab rajada lõõgastumist võimaldava ja heaolu suurendava kauni rohekatuse.

"Leca kergkruusa kasutamine katusel on lihtne. See on kerge ja seetõttu lihtsasti käsitsetav ning moodustab taimedele hea aluspinnase," kinnitab Oslo aednik Jostein Sundby.


Leca rohekatused ja kasutuskohad

Rohekatused erinevad üksteisest taimestiku, kasutuse ja kasvupinnase paksuse poolest. Poorse ja kerge Leca kergkruusa omadused on parimad maastikulaadsete (intensiivsete) rohekatuste ja katuseaedade jaoks, kus kergkruusa kihi paksus on suur.

Maastik rohekatusel

Lõõgastumiseks rajatavatele rohekatustele moodustatakse tavaliselt nõlvasid ja vahelduvaid pinnavorme. Leca kergkruusaga on lihtne luua ka järsumaid kaldeid ning paks kergkruusakiht ei koorma allolevaid konstruktsioone tavalise pinnasematerjali liigse massiga.

Maisemoitu viherkatto Tanskassa

Lahenduse eelised

 • poorsus
 • kerge ja lihtsasti käsitsetav materjal
 • kestev ja inertne
 • aeglustab vee liikumist ja seob niiskust tõstetud istutusaladel
 • aitab säilitada pinnase niiskust ja taimi veega varustada
 • lihtne paigaldada ja käsitseda ka kõrgetes paikades
 • kulutõhus lahendus ka suure pinna korral
 • sobib mitmesuguste pinnasematerjalide alla

 

Leca maksaruohokatto

 1. kavandatule vastav taimestik
 2. Leca kergtäitega katusemuld
 3. filterkangas
 4. Leca kergkruusast dreenikiht
 5. juurekaitse rullmaterjal, mehaaniline kaitsekiht
 6. hüdroisolatsioon, kolm kihti bituumenrullmaterjali
 7. Leca katteplaat või õhuke betoonivalu
 8. ventileeriv Leca kergkruusast soojustus
 9. aurutõke, kummibituumenrullmaterjal
 10. kandekonstruktsioon

Roheline katuseaed

Katuseaiad ja katusepargid on lõõgastumisalad - sarnaselt maapinnal asuvatega. Pinnasekihi paksus võimaldab maastikukujunduses mitmekülgselt kasutada puid, põõsaid ja erikonstruktsioonide abil ka muid taimi. Katuseaedades saab kasutada kastmissüsteeme.

Leca kergkruusa kasutatakse kasvupinnasesse segatuna ja tõhusa dreenkihina. Dreenimisel ning saju- ja valgvee ärajuhtimisel on Leca kergkruusa olulisemad omadused graanulite mahukaal, võime siduda vett ning aeglustada sademevee liikumist.

Puutarhamainen viherkatto Oslossa

Lahenduse eelised:

 • väiksem koormus katusekonstruktsioonile
 • hea ja õhurikas aluspinnas taimedele
 • suur veekogumis- ja läbilaskevõime
 • külmakindlus
 • ühtlase kvaliteediga, kauakestev

Kergkruus koos erinevate kasvupinnaste ja taimedega filtreerib sademeveest raskmetalle, näiteks kaadmiumi, kroomi, vaske ja pliid. Uuringute tulemus näitab, et kergkruusa filtreerimisvõime püsib aastaid (uurimus Klima 2050, Trondheim, Norra)

Puutarhamainen Leca-viherkatto

 1. kavandatule vastav taimestik
 2. Leca kergtäitega katusemuld
 3. filterkangas ja dreenikiht
 4. juurekaitse rullmaterjal, mehaaniline kaitsekiht
 5. hüdroisolatsioon, kolm kihti bituumenrullmaterjali
 6. kandekonstruktsioon

Ekstensiivne rohekatus ehk kergkatus

Ekstensiivsetele rohekatustele, näiteks mitmesugustele kukeharja-, sambla- ja heinakatustele, on tüüpiline nende kergus. Kasvupinnas on õhuke (paksus 60–300 mm) ning kasutatakse spetsiifilisi vastupidavaid ja madalakasvulisi kuiva pinnast eelistavaid taimi.

Spetsiaalselt nende taimede jaoks mõeldud kasvupinnas valmistatakse tavaliselt liiva, Leca kergkruusa ja turba segust.

Luonnonmukainen viherkatto

Lahenduse eelised:

 • tagab taimedele hea kasvupinnase
 • tavalisest täitematerjalist oluliselt kergem
 • suurepärane filtreerimisvõime ka pikaajalisel kasutamisel
 • filtreerib sajuveest raskmetallid
 • kerge ja lihtne käsitseda

Luonnonmukainen viherkatto

 1. kavandatule vastav taimestik
 2. Leca kergkruusast kergtäitega katusemuld
 3. filterkangas
 4. dreeniplaat
 5. juurekaitse rullmaterjal, mehaaniline kaitsekiht
 6. hüdroisolatsioon, kolm kihti bituumenrullmaterjali
 7. kandekonstruktsioon

Leca kergkruus rohekatustele

Leca kergkruus on saadaval erinevate toodetena. Tabelis on esitatud mõned näited võimalikest variantidest. Täpsema teabe saamiseks palun võtke meiega ühendust.

Tootekood     2-4 mm 4-8 mm 10-20 mm Meetod
Puistetihedus, kuiv kg/m³ +/- 15 % 420 212 235 EN 1097-3
Fraktsioon d / D mm   2/4 4/8 10/20 EN 933-1
Graanuli kuju     ümar ümar ümar  
Tühiklikkus mahu%   50 50 44 EN 1097-3
Veeimamisvõime mahu% / massi% 5 min 6/14 6/28 2/12 EN 1097-6
  1 tund 7/17 6/28 3/14
Läbilaskvus (ligikaudne väärtus) k (cm/s)   >2 <10 >30  
Veeimamisvõime (ligikaudne väärtus) äravoolumoodul kihipaksus 200 mm 0,4 0,4 0,7 EN 12056-3

Tabelis esitatud omadused on rohekatuste dreenimiskihis ja muudes saju- ning valgvee äravoolusüsteemides kasutatavate materjalide tähtsaimad omadused Saksa FFLi soovituste kohaselt (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. väljaanne "Rohekatuste kavandamise, ehitamise ja korrashoiu soovitused", 2008).

Kontakt

Audrius Gricius

Audrius Gricius

Müügijuht - taristu

Please register your details first

Areas of interest