Mall of Tripla valgusrikas ja lopsakas rohekatus

Mall of Tripla valgusrikas ja lopsakas rohekatus

Mall of Tripla on kaubanduskeskuse, raudteejaama, hotelli ja ärihoonete kooslus Helsinkis. Suurem osa selle katusepinnast on rohekatus, kokku umbes hektari jagu.

Tripla kaubanduskeskusega ühendatud avalike välialade, elukvartali õueala ja keskkvartali katuseõue maastikuprojekti tegi arhitektuuribüroo Loci Maisema-arkkitehdit Oy. Peaaegu kavandatud kogu pind paikneb kaubanduskeskuse katusel.

”Projekti eesmärk oli luua vormikeele ja -rütmi abil ehituskeskkonna mahtudesse sobiv ja mõõtmetelt inimesele hoomatav avar, valgusrikas ja lopsakas rohekatus. Müüridega kõrgendatud istumisalad moodustavad terviku, mille osad loovad erinevaid hubaseid paiku,” räägib maastikuarhitekt Niilo Tenkanen.

Tenkaneni sõnul jõuti Leca® kergkruusa kasutamise ideeni kasvupinnase täpsema kavandamise käigus.

”Tarindid projekteeriti vastu pidama raskete ehitusmasinate liikumisele, mistõttu ei olnud sellel objektil kergkruusa vaja rohekatuse rajamise võimaldamiseks, vaid taimede juurestikule heade tingimuste loomiseks. Lahendus on kulutõhus ja muudab kasvupinnase õhurikkaks. Kui oleks kasutatud ainult mulda, oleks kasvupinnase struktuur muutunud liiga tihedaks.

Õige kasvupinnas on oluline

Kergkruusakihi paksus Tripla rohelahenduses vaheldub 10–70 sentimeetrini. Leca kergkruusa kasutati rohekatuses nii kasvupinnase osana kui ka selle all paiknevates kihtides. Algselt oli sademevee ärajuhtimist parandavas aluskihis plaanis kasutada tellisepuru. Sellest alternatiivist siiski loobuti, sest tellisepuru ei olnud saada.

”Väga oluline on valida eesmärgiga sobiv õige kasvupinnas ja eraldi välja selgitada, millist toitainesisaldust erinevate kasvualade jaoks on vaja. Kasvupinnase valikut mõjutab ka soovitud happesus. Mida rohkem on rohekatusel erinevaid taimeliike, seda parem,” lausub Juha Liukkonen Tieluiska Oy-st. Liukkonen vastutab rohekatuste kasvupinnaste tootearenduse eest. Tieluiska tarnis osa Tripla rohealade kasvupinnasest.

Rohekatuste kavandamine ja ehitamine nõuab teadmisi ehitusest, aga ka kasvukihtide veerežiimist ja muutuvatesse oludesse sobivatest taimedest. Rohekatuste leviku peamine tehniline põhjus on, et õigesti kavandatud rohekatuse abil saab tõhusalt reguleerida sajuvee ärajuhtimist.

Kuigi põhjalikke kodumaiseid ehitusjuhiseid ei ole veel laialdaselt kasutusel, on valmivate rohekatuste projektid Juha Liukkoneni arvates üldiselt head.

”Olen sageli näinud, et rohekatusele sobivad kasvupinnased on ehitusetapil asendatud tavaliste kasvupinnastega. Selle tulemusena on kasvupinnas tõenäoliselt vett halvemini läbilaskev, mis mõjub halvasti nii taimkatte kasvule kui ka sajuvee sujuvale, kontrollitud ärajuhtimisele. Peale selle aitab õigesti kavandatud ja ehitatud, sageli Leca kergkruusa kihti sisaldav, kasvupinnas esile tõusta kõikidel rohekatuse eelistel,” tõdeb Liukkonen.

Vaja on mitmekülgseid lahendusi

”Maastikuprojektiga on oluline luua keskkond, mis liitub loomulikult ümbritseva rohetaristuga, suurendab looduslikku mitmekesisust ja mille ehitamine tekitab võimalikult vähe heitmeid. Täpsemad lahendused olenevad alati objektist. Näiteks ulatuslikel rohealadel on suuremad võimalused ökoloogilise väärtuslikkuse suurendamiseks kui väikesel rohekatusel. Maastikuprojekteerimisel on muidugi oluline, et leiduks mitmekülgseid lahendusi,” tõdeb Loci Maisema-arkkitehdit Oy projektijuht Pia Kuusiniemi.

Niilo Tenkanen on seisukohal, et rohekatuse ehitamisel peetakse algusest peale silmas taimkatte kasvu soodustavate tingimuste loomist. ”Triplas kavandati kõigepealt taimkate ja seejärel kasvupinnase sobivad lahendused. Taimed on ju üsna lihtsad organismid ja saavad hästi hakkama, kui on enam-vähem korralik kasvupinnas, sobival hulgal vett ning õiged valgus- ja soojustingimused.”

Tripla rohekatuse taimkate on liigirikas, dünaamiline ja vahelduv. Eri taimeliike ja alaliike on üle saja. Istutamisel eelistati Soomes tavalisi liike ja metsikuid taimi. Nii Kuusniemi kui Tenkanen on rahul Tripla rohekatuse teostusega.

”Eriti teeb rõõmu, et näeme nendes avalikeks puhkepaikadeks kavandatud kohtades palju inimesi oma aega veetmas. YIT kohustus tellijana looma kvaliteetse ja meelelahutusliku väliala, mis võimaldas teha kvaliteetse projekti ja saavutada eesmärgid. Kiitmist väärivad ka võimekas töökorraldus ehitusplatsil ja oskuslikud maastikuehitajad.”

TEAVE


Objekt: Mall of Tripla
Asukoht: Helsinki, Soome
Projekteerija: LOCI Maisema-arkkitehdit Oy
Peatöövõtja: YIT
Rohekatuse töövõtja: Terrawise Oy ja Tieluiska Oy
Rohekatuse kasvupinnase tarnija: Tieluiska Oy
Leca tooted: Leca® purustatud kergkruus 3–8 mm & 4–32 mm

Please register your details first

Areas of interest