Andmekaitsedeklaratsioon – kliendi- ja turundusregister

Teie privaatsus on meie jaoks oluline. Selles deklaratsioonis kirjeldame, kuidas me töötleme teie isikuandmeid ja kuidas me tagame nende kaitse.

See on isikuandmete kaitse seaduse (IKS) ja EL isikuandmete kaitse üldmääruse (679/02016) artiklite 12 ja 13 kohane ühendatud registrikirjeldus ja teabedokument Leca Eesti OÜ klientidele, potentsiaalsetele klientidele ja kodulehe kasutajatele.

1. Vastutav töötleja

Täname, et tunnete huvi meie toodete ja teenuste vastu. Teie soovide täitmiseks vajame mõningaid andmeid teie ettevõtte ja ettevõtte kontaktisikute kohta. Töötleme neid andmeid nagu meie enda andmeid ja loodame, et õigustame teie usaldust. Selles andmekaitsedeklaratsioonis püüame võimalikult avatult ja läbipaistvalt kirjeldada, kuidas me teie andmeid töötleme. Tutvuge rahulikult deklaratsiooniga ja kui tekib küsimusi, siis võtke meiega julgesti ühendust.

Kontaktandmed
Leca Eesti OÜ
Registrikood 14253420
Peterburi tee 75,
13816 Tallinn

2. Andmesubjektid

 • Kliendid (kontaktisikud)
 • Potentsiaalsed kliendid
 • Kodulehe kasutajad

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Andmesubjektid Töötlemise eesmärk Töötlemise alus
Kliendid (kontaktisikud) Klientide teenindamiseks vajalike kontaktide võimaldamine ja kliendisuhte hoidmine. Vastutava töötleja õigustatud huvi
Potentsiaalsed kliendid ja kodulehe kasutajad Kodulehe kaudu tulevad kontaktisoovid ja uudiskirja tellimused. Vastutava töötleja õigustatud huvi

4. Registrisse kantavad andmed

Registrisse võidakse talletada järgmisi andmeid:

Andmed Klient Potentsiaalne klient / kodulehe kasutaja Kasutusotstarve
Nimi tuvastamine/suhtlemine
Telefoninumber suhtlemine
E-posti aadress suhtlemine
Tööandja/ettevõte kliendisuhte haldamine / turunduse suunamine
Tööandja/ettevõte kliendisuhte haldamine / turunduse suunamine
IP-aadress   turunduse suunamine

5. Töötlemise kestus

Isikuandmeid töödeldakse tavaliselt seni, kuni kehtib kliendileping, mille täitmiseks me andmeid vajame. Kanname andmed registrisse sellisel kujul, nagu me need andmesubjektilt saame, ja neid uuendatakse vastavalt andmesubjekti poolt vastutavale töötlejale esitatud infole. Kodulehelt leca.ee saadetud vormi andmed kustutatakse automaatselt kolm (3) aastat pärast nende saatmist. Kliendi- ja turundusregistrist eemaldame ebavajalikud isikuandmed iga kolme (3) aasta tagant. E-posti postitusnimekirjast saate ise lahkuda igas meie saadetud reklaamkirjas leiduva loobumislingi abil.

6. Teie õigused

Teil on järgmised õigused, mille kasutamisega seotud päringud ja avaldused tuleb saata aadressile info@leca.ee.

Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on õigus kontrollida teie kohta talletatud isikuandmeid. Kui andmed on ebaõiged või mittetäielikud, siis on teil õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist.

Õigus esitada vastuväiteid

Kui teile tundub, et oleme töödelnud teie isikuandmeid ebaseaduslikult või meil ei ole õigust teatud andmeid töödelda, siis on teil õigus igal ajal nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist.

Otseturunduse keelamine

Teil on igal ajal õigus keelata meil teie andmete kasutamine otseturunduse eesmärgil. Me ei müü ega avalda kunagi teie isikuandmeid muudele pooltele, et need saaksid suunata teile otseturundust. Me ostame veebireklaami muuhulgas Facebookilt ja Google'ilt. Need ettevõtted ei saa siiski kunagi teie isikuandmeid ja sellise reklaami korral ei ole tegemist otseturundusega, vaid see põhineb küpsistel. Täpsemat teavet leiate punktist "Küpsised".

Õigus nõuda andmete kustutamist

Kui teile tundub, et mingite teiega seotud andmete töötlemine ei ole meie tegevuse seisukohast vajalik, siis on teil õigus meilt nõuda nende andmete kustutamist. Käsitleme teie nõuet ning seejärel kustutame andmed või teatame teile õigustatud põhjuse, miks andmeid ei saa kustutada. Kui te meie otsusega ei nõustu, on teil õigus kaevata Andmekaitse Inspektsioonile (juhised sekkumistaotluse esitamiseks). Samuti on teil õigus nõuda asjaomaste andmete töötlemise piiramist kuni vaidluse lahendamiseni.

Õigus esitada kaebus

Kui teile tundub, et me rikume teie andmete töötlemisel kehtivaid andmekaitset käsitlevaid õigusakte, siis on teil õigus kaevata Andmekaitse Inspektsioonile (juhised sekkumistaotluse esitamiseks).

7. Tavapärased andmeallikad

Kliendiandmeid võidakse koguda meie kodulehel, vormide abil, messidel või meie töötajate vahendusel. Meie kodulehekülg on avalik ning me ei kogu teadlikult alla 18-aastaste isikute andmeid.

8. Andmete edastamine

Teavet võidakse valikuliselt edastada vastutava töötleja määratud kolmanda poole suunatud turunduskampaania läbiviimiseks. Andmete omandiõigus ei lähe vastutavalt töötlejalt üle kolmandale poolele ja kolmanda poolel ei ole õigust kasutada andmeid muudel eesmärkidel.
Ülemaailmse kontserni osana võib Leca Eesti OÜ edastada kogutud isikuandmeid koond- või isikukohase andmekoguna maailma eri paikades asuvatele Leca Internationali osakondadele, tütarettevõtetele ja koostööpartneritele, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas või väljaspool seda, ülalnimetatud põhjustel ning andmete salvestamise ja töötlemisega seotud toiminguteks.

Oleme taganud, et kõik teenuseosutajad järgivad privaatsuse kaitsega seotud õigusakte. Kasutame tavaliselt järgmisi teenuseosutajaid:

 • SuperOffice
 • Microsoft (e-post)
 • Active Campaign
 • LiveStorm

9. Andmete edastamine väljapoole ELi

Võimaluse korral oleme alati valinud teie andmete säilituskohaks turvalise Euroopas asuva serverikeskuse.

Mõned ülalnimetatud teenuseosutajatest võivad teha andmetest varukoopaid väljastpoolt EL-i/EMP-d Ameerika Ühendriikidesse. Andmetest tehakse varukoopiaid, et teie andmed oleks turvaliselt hoitud ka olukorras, kus põhiserverid ei ole töökorras.

10. Isikuandmete kaitse põhimõtted

Teie isikuandmete turvaline töötlemine on meie jaoks oluline. Me kasutame teie andmete turvalisuse kaitseks järgmisi kaitsemeetmeid.

Süsteemi sisenemiseks on vaja sisestada kasutajatunnus ja parool.
Süsteem on kaitstud ka tulemüüride ja muude tehniliste vahenditega.
Süsteemi salvestatud andmetele on antud juurdepääs ja kasutusõigus ainult vastutava töötleja eelnevalt kindlaksmääratud töötajatele.
Isikuandmete kogumi kasutamine on kaitstud kasutajakohaste kasutajanimede, paroolide ja kasutusõigustega.
Isikuandmete kogum asub andmekeskuse serveri arvutis, kuhu kõrvalistel isikutel on juurdepääs keelatud.
Isikuandmete kogumist sisalduvad andmed asuvad lukustatud ja valve all olevates ruumides.
Isikuandmete kogumist tehakse regulaarselt varukoopiaid.

11. Küpsised

Sellel kodulehel kasutatakse küpsiseid. Koduleht saadab brauserile küpsise – väikese tekstifaili, mis salvestatakse arvuti kõvakettale. Kasutatakse nii ajutisi, sessiooniküpsiseid, mis sulguvad brauseri sulgemisel, kui ka püsiküpsiseid, mis salvestatakse arvuti kõvakettale. Küpsiste abil saame teie brauseri ära tunda ja kasutada saadud andmeid näiteks kodulehte külastavate brauserite loendamiseks ja kodulehe külastuste analüüsimiseks, näiteks statistika kogumiseks. Need annavad meile võimaluse vaadelda ja jälgida külastajate huviobjekte ja arendada sellest lähtuvalt meie kodulehte. Kõik kogutud andmed on anonüümsed ja nende alusel ei ole võimalik siduda veebitoiminguid konkreetse isikuga.

Otseturunduse keelamine

Enamik veebibrauseritest nõustuvad automaatselt küpsistega, kuid te võite muuta brauseri seadeid ja igal ajal keelata küpsiste kasutamise. Võite vältida küpsiseid, muutes brauseri seadeid ja keelates küpsiste kasutamise.

Tutvuge täpsemate juhistega küpsiste keelamise kohta järgmistel veebilehtedel:

 • Microsoft Edge, juhendit saab lugeda siit
 • Mozilla, juhendit saab lugeda siit
 • Chrome, juhendit saab lugeda siit
 • Safari, juhendit saab lugeda siit

Meie kasutatavad küpsised

Reklaamiküpsised aitavad meil valida asjakohasemaid ja teile enim huvi pakkuvaid reklaame. Samas piiravad need samade reklaamide korduvat näitamist. Mõned kolmanda poole teenusetarnijad võivad samuti kasutada küpsiseid või veebimajakaid (ühe pikseli suurused pildifailid), mis võimaldavad erinevatel veebilehtedel näidata teile huvi pakkuvaid reklaame. Küpsiste ja veebimajakate abil kogutud andmetest ei saa meie ega kolmandad pooled tuletada mitte mingeid isikuandmeid, nagu näiteks teie nime või kontaktandmeid. Kolmanda poolena tegutsevad reklaamijad võivad kasutada ka tehnoloogiat, mille abil mõõdetakse reklaamide mõju. Selleks võivad nad kasutada veebimajakaid (ühe pikseli suurune gif-fail), mis on paigutatud meie koduleheküljele anonüümsete andmete kogumiseks. Saades anonüümset teavet meie ja muude kodulehtede külastuste kohta, saavad reklaamijad kavandada kasutaja jaoks huvipakkuvate toodete ja teenuste reklaamide näitamist.

Sellel kodulehel kasutatakse Google Adsi küpsist, mis võimaldab kasutajaloendi abil suunata turundust Google'i reklaamivõrgustikes. Küpsisega seotud andmete abil ei ole võimalik kasutajat tuvastada. Kasutaja võib soovi korral keelata kasutajaloenditel põhineva Google Adsi turunduse aadressil www.google.com/settings/ads. Täpsemat teavet brauseri kasutamisel põhineva reklaami suunamise kohta leiate leheküljelt Your Online Choices.

Kolmanda poole küpsised meie koduleheküljel

Meie kodulehele salvestatakse järgmised kolmanda poole küpsised:

Nimi Eesmärk Pakkuja Kestus Põhjus
__cfduid Küpsist kasutatakse jagatud IP-aadressi taga olevate individuaalsete klientide tuvastamiseks ja turvaseadete kliendipõhiseks rakendamiseks. Kui veebilehe külastaja on näiteks kohvikus, kus on hulk nakatunud arvuteid, kuid konkreetse külastaja arvuti on turvaline, siis tunneme selle tänu küpsisele ära. Küpsis ei salvesta isikuandmeid. AddtoAny/Locerz.com 1 aasta Kohustuslik
uvc Värskendab kodulehe sotsiaalmeedia kaudu jagamise funktsioonide loendurit.  AddtoAny/Locerz.com Sessioon Eelistused
newscookie Salvestab andmed selle kohta, et lükkasite tagasi hüpikaknas esitatud uudiskirja tellimise soovituse. Leca 7 päeva Kohustuslik
cookie-agreed     Salvestab andmed selle kohta, et nõustusite meie küpsisepoliitikaga ja lükkasite tagasi hüpikaknas esitatud küpsisesoovituse. Leca 4 kuud Kohustuslik
_hjIncludedInSample     Hotjari küpsis. Selle sessioonipõhise küpsise eesmärk on teatada Hotjarile, kas konkreetne külastaja sisaldub valimis, mida kasutatakse turunduslehtri loomiseks. Hotjar 1 aasta Turundus
test_cookie     Testib, kas kasutaja brauser toetab Google Inc. küpsiseid. Double-Clicki reklaamiplatvorm. DoubleClick, Google Inc. 1 aasta Turundus
_gat
_ga
_gid
Google Analyticsi küpsised annavad meile teavet selle kohta, kuidas te kasutate meie kodulehekülge ja kuidas te meie kodulehega suhtlete. Need andmed sisaldavad näiteks seda, kuidas te meie kodulehele jõudsite, millistel lehtedel olete käinud, kui kaua teie külastus kestis, millel klõpsasite ja milline on teie asukoht (IP-aadressi järgi). Kasutame neid andmeid kasutuskogemuse parandamiseks. Google 1 minut
2 aastat
24 tundi
Statistika

 

 • Google Analytics (pakkuja Google Inc.), et saaksime (a) teha statistilisi analüüse, mis on seotud külastajate arvuga, asukohaga jms, mille abil saame andmeid külastajate kohta, ja (b) parandada kodulehe kasutatavust, näiteks koduleheküljel liikluse mõõtmise abil.
 • Facebook (pakkuja Facebook, Inc) tunneb Facebooki sisu jagamisel ära Facebooki sisseloginud kasutajad (ainult siis, kui olete meie kodulehte külastades Facebooki sisse loginud, ja ainult siis, kui vajutate Facebooki nuppu).
 • LinkedIn (pakkuja LinkedIn Corp.) võimaldab LinkedIni teenusel "jälgida" ja "jagada" omadusi (ainult siis, kui olete LinkedIni teenusesse sisse loginud, kui külastate meie kodulehte ja kui vajutate LinkedIni nuppu).

See koduleht kasutab ka Hotjari veebilehe analüüsitööriista, mis näitab termokaardipiltide ja salvestiste abil, kuidas külastajad meie kodulehte kasutavad.

Hotjari andmekaitsedeklaratsioonist kopeeritud tekst:

Kodulehe külastajatele on määratud individuaalne kasutajatunnus, UUID, mille abil Hotjar saab jälgida lehele naasvaid külastajaid ilma isikuandmeid, näiteks IP-aadressi, kasutamata.

Külastajate IP-aadressid krüpteeritakse alati enne salvestamist. Asendame IPv4-aadressi viimase okteti ja kõik ühendused Hotjariga tehakse IPv4 kaudu, mis tagab, et kogu IP-aadress ei ole kunagi kõvakettale salvestatud.  Näiteks kui külastaja IP-aadress on 1.2.3.4, siis salvestatakse see kujul 1.2.3.0. IP-aadressi kolme esimest oktetti kasutatakse ainult külastaja geograafilise asukoha kindlakstegemiseks.

Kui kogute andmeid koos salvestistega, siis blokeerib Hotjar automaatselt paroolide klahviandmed ja sisestusväljale sisestatud krediitkaardi numbri. Pakume ka võimalust eemaldada käsitsi teatud sisestusväljad või lehekülje tekstis sisalduvad e-posti aadressid / numbrid. Mõlemal juhul eemaldatakse andmed kliendi poolelt, külastaja brauserist, mis tähendab seda, et need andmed ei jõua kunagi meie serveritesse.

Lugege lähemalt siit.

12. Kodulehe lingid

Kui meie koduleht sisaldab linke muudele kodulehtedele ja kolmandate poolte ressurssidele, siis on need lingid esitatud ainult teavitamise eesmärgil. Meil ei ole õigust otsustada nende lehtede ja ressursside sisu üle ning me ei võta endale mitte mingit vastutust nende eest ega võimaliku kahju eest, mida nende külastamine võib põhjustada.

13. Intellektuaalomandi õigused

Kodulehe eesmärk on pakkuda teavet Leca Eesti ning ettevõtte toodete ja teenuste kohta. Teeme alati kõik endast oleneva, et tagada kodulehe toimimine ja sellel sisalduva teabe õigsus. Leca Eesti OÜ ei saa siiski tagada kodulehe katkematut ja tõrgeteta toimimist ega kõikide lehel sisalduvate andmete õigsust ja ajakohasust. Leca Eesti OÜ-l on õigus oma kodulehe sisu mistahes ajal uuendada ja muuta. Kodulehel olev teave on peamiselt üldist laadi ega ole mõeldud kasutusjuhisteks konkreetsete rakendusjuhtude korral. Seetõttu on kasutajatel soovitatav enne kodulehel olevate andmete põhjal otsuse tegemist ühendust võtta Leca Eesti OÜ tehnilise toega. Me ei võta mitte mingit vastutust "www.leca.ee" lehel avaldatava teabe, teenuste või toimingute kasutamisest või mittekasutamisest põhjustatud otseste ega kaudsete kahjude eest.

Meile kuulub kogu www.leca.ee kodulehe sisu. Koduleht sisaldab ka autoriõigusega kaitstud materjali ning kaitstud kaubamärke ja logosid. Kodulehekülje sisu äriline kasutamine ilma õiguste valdaja eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Autoriõigusega kaitstud sisu tohib tsiteerida autoriõiguse seaduse kohaselt allikale viidates. Meie kodulehele linkimine või viitamine on lubatud, kui see toimub hea tava kohaselt ja ei jäta põhjendamatult muljet koostööst Leca Eesti OÜ-ga.
 

14. Muudatused

Jätame endale kõik õigused muuta mistahes ajal ja ilma eelnevalt teavitamata selle deklaratsiooni sisu või eemaldada sellest lõike. Avaldame selle andmekaitsedeklaratsiooni uusima versiooni oma kodulehel.

REDI kaubanduskeskuse rohekate kutsub lõõgastuma

Helsinki Kalasatama linnaosas on SRVle kuuluva kaubanduskeskuse REDI ja magistraaltee Itäväyla kohale ehitatud peaaegu Esplanaadi pargi suurune maapinnast kõrgemal asuv roheala.
Loe lisaks
-
Mall of Tripla valgusrikas ja lopsakas rohekatus

Mall of Tripla valgusrikas ja lopsakas rohekatus

Mall of Tripla on kaubanduskeskuse, raudteejaama, hotelli ja ärihoonete kooslus Helsinkis. Suurem osa selle katusepinnast on rohekatus, kokku umbes hektari jagu.
Loe lisaks

Please register your details first

Areas of interest