Sajuvee ärajuhtimine Leca® kergkruusaga

Kliimamuutus suurendab sademete ja äärmuslike ilmastikunähtuste sagedust ning muudab ilmaolud ettearvamatuks. See on inimestele tülikas, sest sajuvee liigsele kogunemisele on eriti tundlikud just tiheasustusega linnaalad, kus on palju pindu, millest vesi läbi ei imbu. Sajuvee sujuv kontrollitud ärajuhtimine võimaldab vähendada sadude põhjustatud ülekoormust kanalisatsioonisüsteemile ja aitab vältida üleujutusohtu ning pakub lisaks ka muid eeliseid.

Sajuvee ärajuhtimine vähendab ka drenaažitorustiku ülekoormusohtu. Vee ärajuhtimissüsteemi nõuetekohase töötamise tagamiseks tuleb lahendused õigesti kavandada ja dimensioneerida. Vee sujuva ärajuhtimise süsteem tuleb immutamisnõuete kohaselt valida ühelt poolt kasutaja vajadustest ja soovidest lähtuvalt, teiselt poolt aga selle järgi, millist lisaväärtust vee ärajuhtimisest loodetakse saada.

Leca kergkruusa eelised sajuvee ärajuhtimisel

Vee kogumine ja immutamine

Sademevee ajutine kogumine vähendab äkktulvade ohtu ja tagab ühtlase ning kontrollitava äravoolu. Leca® graanulite vahel on rohkesti tühikuid, kuhu vesi saab koguneda.

Leca kergkruusa sisse saab immutada palju vett  ja purustatud kergkruusa sisse  veelgi rohkem. Kui vesi on kergkruusa imendunud, vabaneb see aeglaselt maapinda või kanalisatsioonisüsteemi. See vähendab üleujutusohtu ja tagab ühtlase ning kontrollitava sademevee äravoolu.

Sademevee äravoolu aeglustamine

Leca kergkruusa suure tühiklikkusega struktuuri tõttu jääb graanulite vahele rohkesti õhku. See omadus võimaldab vee ajutist hoiustamist ja äravoolu viivitamist, mistõttu tugevate sajuhoogude veemass valgub ära aeglaselt.

Vee ärajuhtimine

Leca kergkruusa omadused sobivad eriti hästi uuenduslike sademeveelahendustega. Kalletest ja neeludest läbilaskvale pinnale voolava vee saab äravooludest kiiresti mujale suunata. Leca kergkruusa suured ja ümarad graanulid juhivad vett muudest pinnaseosakestest paremini ja kiirendavad vee ärajuhtimist.

Puhastamine ja filtreerimine

Leca kergkruusa graanulites on palju väikeseid poore, mistõttu see sobib suurepäraselt ebasoovitavate osakeste filtreerimiseks. Leca kergkruusa filtreerimisvõime  oleneb filtreeriva kihi ülesehitusest ja valitud Leca toodetest. Seetõttu ongi kergkruus kogu maailmas joogi- ja reoveepuhastites soositud materjalilahendus.

Õuealade väärtuse kasv

Leca kergkruusa abil ehitatud sademeveesüsteem on väga tõhus sademevee äravoolu aeglustamisel, immutamisel ja vee ärajuhtimisel ning aitab tänu sellele oluliselt vähendada ka kohalikku üleujutusohtu. Vesi koguneb Leca purustatud kergkruusa pooridesse, taimedesse ning kasvupinnasesse.

Oluline osa veest aurustub tagasi atmosfääri – see on Leca kergkruusa üks märkimisväärsemaid ja uuenduslikumaid eeliseid. Kontrollitava sademevee maht oleneb valitud lahendustest, keskkonnatingimustest ja Leca kergkruusa hulgast.

Hoolikalt kavandatud vee ärajuhtimislahendused pakuvad mitmeid lisahüvesid:

 • bioloogiliselt mitmekesised e elurikkad haljasalad
 • ahvatlevad terrassid ja haljastusega puhkealad
 • kaunim ümbrus – suurem heaolu
 • tõhus ruumikasutus – avaram ruum
 • parem õhukvaliteet
 • jahutav mõju suvel

Sajuvee sujuva ärajuhtimise eesmärgid

Sajuvee sujuva kontrollitud ärajuhtimise eesmärk on vältida paduvihmast põhjustatud äravoolutõrkeid ja nendest johtuvaid võimalikke üleujutusi. Oluline on pöörata tähelepanu koos sajuveega liikuvatele saasteainetele, mispuhul saab vee ärajuhtimise kombineerida filtreerimisega. Leca toodete kasutamisega saab kontrolli alla nii äravoolava sajuvee hulga kui ka selle kvaliteedi.

Sajuvee sujuva ärajuhtimise lahendustes saab Leca kergkruusa omadusi kasutada väga erineval moel. Linnaasustuse tihenemise ja seadusandluse uuendamisega suureneb sajuvee sujuva ärajuhtimise vajadus pidevalt ning Leca kergkruusa kasutamine võimaldab mitmekesistada selle lahendusvõimalusi.

Sajuvee sujuva ärajuhtimise põhimõte on keskenduda kohalikele või hajutatud lahendustele, mille abil saab valgalal säilitada võimalikult loodusliku veeringluse. Pinnapealsete taimestatud ärajuhtimislahendustega saab vähest pinda mõistlikult ära kasutada, et luua hubane linnaruum.

Sajuvee ärajuhtimislahendused peavad olema teostatavad ja töötama sajuvee ärajuhtimissüsteemi osana kindlalt ka muutuvates tingimustes. Peale selle peavad lahendused olema lihtsalt ehitatavad ja korrashoitavad. Lahenduse kavandamisel ja ehitamisel tuleb alati arvestada kohalikke tingimusi ja nõudeid.

Sajuvee ärajuhtimise tüüplahendused

1. Vett läbilaskvad pinnad

Vett läbilaskvate ja poolläbilaskvate pindade kasutamine on tõendatult tõhus viis sajuvee liigse kogunemise vältimiseks. Murualad ja vett läbilaskvad, nt laiemate kivisillutised on läbilaskvad pinnad, mis sobivad hästi tihedalt täisehitatud aladele ja need ei vaja rajamiseks täiendavat ruumi.

Leca kergkruus sobib hästi aluskihiks läbilaskva ja poolläbilaskva pinna korral, mis võib olla kõnnitee, parkimis- või puhkeala. Leca kergkruus parandab pinna üldist vee-eemaldusvõimet ja aeglustab vee äravoolu. Leca kergkruusa on traditsiooniliselt kasutatud kerge täiteainena geotehnilistes rajatistes. Leca kergkruusa koormustaluvus on suur ja selle kasutamine vähendab konstruktsioonide ja pindade vajumisohtu.

-

Näide läbilaskva kivisillutisega tänava konstruktsioonikihtidest (tänavaklassid 5E ja 6E).

 1. Läbilaskev kivisillutis
 2. Paigaldusliiv
 3. Kandekiht, killustik 5–32 mm
 4. Jaotuskiht, killustik 5–36 mm
 5. Imbs, Leca kergkruus 10–20 mm

Kihtide 4 ja 5 vahel on filterkangas N3.
 

2. Sajuveenõvad

Sajuveenõva on taimestatud süvend või kraav, mis imab vett ja aeglustab sinna ümbritsevalt pinnalt valgunud vee liikumist, vähendades seega koormust sademeveekanalisatsioonile. Sajuveenõvas parandab Leca kergkruusakiht ala veemahutavust ning soodustab sademevee imbumist ja äravoolu aeglustamist.

Osa veest aurustub ja osa kasutavad ära taimed. Sajuveenõvad saab sulandada maastikku või linnaruumi ja nendega parandada kohaliku keskkonna looduslikku ilmet.

3. Imbsüsteemid

Leca kergkruus sobib hästi veevoolu aeglustamiseks ja filtreerimiseks imbkraavides ja täidisdreenides ning seda on lihtne paigaldada teede ning kõnniteede äärde. Imbkraavi või täidisdreeni tuleb paigaldada pinnas ja vett läbilaskva Leca kergkruusa kiht ning vajadusel ka drenaažitoru.

Selline lahendus on paindlik, võimaldades kujundada seda vastavalt aeglustamis-, kogumis- ja immutamisvajadusele. Leca kergkruusa saab kasutada ka muudes sajuvee ärajuhtimislahendustes, nt vihmapeenardes

4. Filtreerimine ja biofiltreerimine

Poorse koostise ja purustatud graanulite suure eripindala tõttu sobib Leca kergkruus suurepäraselt äravoolava sajuvee puhastamiseks. Leca kergkruus suudab siduda lahustunud ja tahkeid osakesi nii füüsikaliselt, bioloogiliselt kui keemiliselt.

Kergkruusa on juba kaua kasutatud vee puhastamiseks ja ei ole täheldatud selle ummistumist. Leca kergkruusa filtreerimisomadusi kasutades saab kaitsta keskkonda ja luua väikeste kasutuskuludega pikaajalisi filtreerimislahendusi.

Leca toodete omadused sajuvee ärajuhtimisel

Leca kergkruus on savist valmistatud, põletades paisutatud kerge täitematerjal. Toorsavi kuivatatakse ja põletatakse suures pöördahjus ning see paisub temperatuuril 1100 - 1200 °C. Tulemuseks on tugeva koorikuga ja seest väikeste õhuga täidetud pooridega graanulitest koosnev vastupidav keraamiline materjal.

Nii terved kui ka purustatud graanulid on tugevad ja samas kerged. Sellel lehel kirjeldatud lahendustes on kasutusel erineva fraktsiooniga Leca kergkruusagraanuleid, nii ümarate kui ka purustatutena.

Kõiki Leca kergkruusatooteid saab kasutada sajuvee ärajuhtimislahenduste erinevates konstruktsioonivariantides. Väikeste, suurte, purustatud ja tervete Leca kergkruusagraanulite omadused on erinevad, kuid neil kõigil on järgmised ühised omadused:

 • kerge
 • looduslik toode
 • neutraalne ja keemiliselt inertne
 • hea kasvupinnas taimedele
 • hästi õhku ja vett läbilaskev
 • isoleerib heli ja soojust
 • hästi vett läbilaskev
 • ühtlane kvaliteet
 • täiesti tulekindel

Tabel 1. Leca toodete omadused

Toode Terasuurus (mm) Kasutuskoht sajuvee ärajuhtimissüsteemis Eelised sajuvee ärajuhtimissüsteemis
Leca purustatud kergkruus 0–8 mm 0–8 Filtreeriva kasvupinnase osa, kandva kasvupinnase osa Graanulite väikesed mõõtmed ja purustatud osakeste kuju tagavad eriti suure poorsuse ja saasteainete sidumisvõime
Leca purustatud kergkruus 4–8 mm 4–8 Filtreeriv kiht, filtreeriva kasvupinnase osa, dreenkihi osa Suur saasteainete sidumisvõime ning poorsus
Leca kergkruus ja purustatud kergkruus 4–10 mm 4–10 Dreenkiht Seob saasteaineid ja juhib hästi vett
Leca kergkruus 10–20 mm 10–20 Dreenkiht Hea veejuhtivus ja mõõdukas saasteainete sidumisvõime, hea soojusisolaator, vastupidav koormusele, pikk kasutamiskogemus

Leca kergkruusa veeimamisomadused rohekatustel

Materjali esmatähtis omadus on võime siduda vett ja sellega aeglustada vee äravoolu rohekatuselt. Tabelis esitatud äravoolumooduli katsed on tehtud Saksa FFLi (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V) soovituste kohaselt. Allpool esitatud kõverad näitavad selgesti, kuidas veeimavusvõime muutub olenevalt sellest, millist tüüpi Leca kergkruusa on kasutatud. Väärtused põhinevad katsel, kus katuse kalle oli 2% ja katusel oli 200 mm paksune kiht Leca kergkruusa.
 

Joonisel 1 on esitatud äravoolu intensiivsus esimese tunni kestel. Joonisel 2 on esitatud esimese 60 minuti koguäravool teatud kindla sajuhulga järel. Katses rakendati 27 mm sademeid 15 minuti jooksul. Kui kasutati kergkruusa, mille fraktsioon oli 2–4 mm, oli kogu äravool 20 minuti kestel 50% võrdluskatuse äravoolust. See viivitus võib olla määrava tähtsusega, arvestades sajuvee hulka sajuvee- ja kanalisatsioonisüstemis.

Tabel 2. Leca toodete omadused

Toode     2–4 mm 4–10 mm 10–20 mm Meetod
Puistetihedus, kuiv kg/m³ +/- 15% 360 210 225 EN 1097-3
Fraktsioon d/D mm   2/4 4/10 10/20 EN 933-1
Graanuli kuju     ümar purustatud ümar  
Tühiklikkus mahu%   50 50 44 EN 1097-3
Veeimamisvõime mahu% / massi% 5 min 6/14 6/28 2/12 EN 1097-6
1 tund 7/17 6/28 3/14
Veejuhtivus (ligikaudne väärtus)

k (cm/s)

  > 2 < 10 > 30  
Veeimamisvõime (ligikaudne väärtus) äravoolumoodul kihipaksus 200 mm 0,4 0,4 0,7 EN 12056-3

Sajuveelahenduste jaoks vajalikud geotehnilised omadused

Geotehnilised omadused on materjali omadused (füüsikalised, keemilised), mis mõjutavad materjali käitumist tarindis, kaasa arvatud ehitatavust ja käsitsetavust mõjutavad tegurid. Neid omadusi on täpsemalt kirjeldatud projekteerimisjuhendis "Leca kergkruus sajuvee ärajuhtimislahendustes".

Leca purustatud kergkruus

Toode (fraktsioon 4–8 mm) sobib suurepäraselt veevoolu maksimaalseks aeglustamiseks. Materjal sobib nii rohekatuste ehitamiseks kui ka vett läbilaskva kivisillutise aluskihiks. Toote mahukaal on u 210 kg/m³.

Leca 4-8 mm

Leca kergkruus 4–10 mm

Tootes (fraktsioon 4–10 mm) ei ole peenmaterjali, vaid ainult graanulid, mille veejuhtivus on tavalisest suurem. Sellest on kasu, kui tuleb vältida vee imendumisest tekkivat olulist massimuutust. Mahukaal on 275 kg/m³.

Leca 4-10 mm

Leca kergkruus 10–20 mm

Toode (fraktsioon 10–20 mm) sobib hästi vee ärajuhtimiseks ja kogumiseks. Maa-alustes veekogumissüsteemides jääb graanulite vahele vee jaoks rohkesti tühja ruumi. Ümara- ja jämedateralist Leca kergkruusa kasutatakse rohelahendustes tavaliselt ka täite- ja dreenkihtides. Toote mahukaal on u 225 kg/m³.

Leca 10-20 mm

Kontakt

Argo Luhaste Leca

Argo Luhaste

Baltikumi müügijuht

Please register your details first

Areas of interest