Leca®-kruusast kergtäitekonstruktsioonid välialadel

-

Espoos Laajalahtisse rajatud Laajalahti Retail Park Bredise parkla- ja välialade ulatuslikud kergtäite-konstruktsioonid teostati Leca-kruusaga.

Espoosse Sinimäentie ja Turveradantie ristmikule kerkis kaubanduskeskus Laajalahti Retail Park Bredis. Tegemist on Põhjamaade kinnisvarainvestor Nordic Real Estate Partnersi (NREP) projektiga ja töövõtjaks Lehto Tilat Oy.

Esimeses etapis ehitati territooriumile kolm ärihoonet kogupinnaga 15 000 m². Ärihoonete rentnikeks said nt Lidl, Tokmanni, Power, Jysk, Plantagen ja sisemänguväljak Leos Lekland - mängumaa. Esimesed kauplused avati 2018. aasta jõuludeks ja viimased 2019. aasta alguses. Edaspidi on plaanis äritegevust laiendada.

Keerulised pinnaseomadused

Objekti pinnaseehituse projektijuht Jarno Tuominen räägib, et aluspinnase kandevõimeomadused krundil on tõesti keerulised. "Ehitasime soisele pinnasele," täpsustab ta.

Kokku vajati kergtäitekonstruktsioone umbes 20 000 m² suurusele parkla-õuealale, mis hõlmas hooldusteid, laadimisalasid ja hoonete vahele parkimiskohti enam kui 300 sõidukile.

Pinnasetöid objektil alustati 2017. aasta talvel. Leca kergkruusa tarned Retail Park Bredise krundi liiklusalade kergtäitekonstruktsioonidele algasid 2018. aasta mais ja jätkusid sügisel.

"Kokku tarniti Kuusankoski tehasest Leca-kruusa kergtäitekonstruktsioonidele ja külmaisolatsioonikihiks u. 20 000 m³“, räägib pinnaseehituse Leca-kruusalahenduste piirkondlik müügijuht Marko Jelonen Leca Finland Oy-st. 

Leca-kruus otse konstruktsioonidesse

„Vajalikud Leca-kruusa kogused olid suured ja tarniti alati otse konstruktsioonidesse – kergkruusa kohapeal ei ladustatud. Suutsime vajaduse ette planeerida." räägib Tuominen.

Kergtäite- ja külmaisolatsioonitööd jätkusid kogu suve- ja sügisperioodil. Leca-kergtäitekihi paksus konstruktsioonis on vahemikus 600-1200 mm. Selle peale rajati kandvad kihid ja lõpuks asfalt. Objekt valmis 2018. aasta detsembris.

Tuomineni sõnul oli Leca-kruusaga kergtäite objektil parim ja kulutõhusaim lahendus. "Sellise suurusega ala teostamine rostvärk-konstruktsioonina ei oleks olnud kulutõhus lahendus," märgib ta.

TEAVE


Objekt: Laajalahti Retail Park Bredis, parkla- ja õuealade kergtäitekonstruktsioonid ja külmakaitse
Tellija: NREP
Töövõtja: Lehto Tilat Oy
Leca® tooted: kergkruus

Please register your details first

Areas of interest