Kulude kokkuhoid tänu Leca® kergtäitele

Projektiosas 1A uuendas Destia Oy 12. riigimaantee kaherealiseks uues maastikukoridoris Soramäki ja Okeroineni vahel.

Destia Oy otsis keerulise aluspinnase tõttu alternatiivseid lahendusi 12. riigimaantee Lahti lõunaringtee Hollola osa ehituseks. Leca-kruusa kasutamine tõi kergtäitena märkimisväärse kulude kokkuhoiu.

12. riigimaantee Lahti lõunaringtee ehitus on Soomes üks olulisemaid taristuprojekte. See jagati kaheks osaks, mis viidi ellu kolme töövõtuga. Projektiosas 1A uuendas Destia Oy 12. riigimaantee kaherealiseks uues maastikukoridoris Soramäki ja Okeroineni vahel. 

Destia teostas projektiosa projekteerimis- ja ehitustöövõtuna, kus töövõtja vastutas nii kavandamise kui ka ehituse enda eest.

Objektil objektijuhina töötanud Jani Leinot ootas ees väljakutseid pakkuv ja huvitav projekt. Projektialased kogemused saadi keerulise taristuprojekti algusest lõpuni ehitamisel. "Oli vaja ehitada üheksa kilomeetrit teed, kolm eritasandilist ristmikku, 18 silda ja tugevdusi alates kergtäitemulletest kuni rostvärkide ja stabiliseerimisteni," loetleb ta.

Kergtäitekonstruktsioonid aitavad säästa

Juba eelnevalt keeruliseks eeldatud pinnas hakkas tekitama halle juukseid nii tellijale kui ka teostajatele. Kindla peale, suure varuga tehtud esialgses projektis oli palju ka üle 40 meetri pikkuseid vaiu ja suuri rostvärke, mis on teostamiseks väga kallid.

“Tegime kavandades palju täpseid ödomeetri teste ja tuvastasime, et pehme saviliiv vajub nii vähe kui ka kiiresti. Otsustasime asendada rostvärgid kergemate lahenduste ja eelkoormusmulletega,“ ütleb objekti geoprojekteerija, dipl. ins. Mikko Smura Destiast.

Oluline pinnaseehitusobjekt, kus rostvärgid võis ära jätta, olid S14 silla pealesõitude mulded. Selle asemel teostati mõlemal pool asjakohane süvastabiliseerimine ja kergtäide kergkruusaga. Leca-kruusa kasutati  kokku u. 10 500 m³ mõlemale teemuldele.

"Täpsed uuringud ja hoolikas projekteerimine võimaldasid kasutada kulutõhusaid lahendusi projekti aluspinna tugevdamisel, kasutades eelkoormamist ja kergtäitekonstruktsioone. Need on minu pika karjääri jooksul Destia projekteerimis- ja teostusprojektides kõige olulisemad,“ ütleb Smura rahulolevalt.

Tarned otse objektile

Leino sõnul sujus koostöö Lecaga hästi. Koormad saabusid õigel ajal. "Olime igapäevastes tarnetes eelnevalt kokku leppinud. Kui tekkis küsimusi koguste kohta või soovisime koguste kokkuvõtet, saime teabe juba samal päeval."

Leca-kergkruus tarnitakse objektile Leca tööstusest täiskoormas veokitega. "Võtsime selle vastu roomikekskavaatoritega ja tihendasime konstruktsiooni. Pealisehituses järgnesid tavalised kandekihid, mida tihendati suure vibrorulliga,“ räägib Leino.

Lisaks S14 silla mulletele teostati ka väiksemaid kergtäiteprojekte. Kokku tarniti objektile ligikaudu 15 000 m³ Leca-kruusa.

TEAVE


Objekt: 12. riigimaantee Lahti lõunaringtee projektiosa 1A, kergtäitekonstruktsioonid
Asukoht: Lahti-Hollola
Töövõtt ja kavandmine: Destia Oy (projekteerimis- ja ehitusprojekt)
Leca® tooted: kergkruus

Please register your details first

Areas of interest