Sajuvee ärajuhtimislahenduste kalkulaator

Kalkulaator näitlikustab, kuidas Leca kergkruusaga saab mõjutada sajuvee kogumist ja äravoolu aeglustamist. Leca kergkruus on saadaval erinevates fraktsioonides, millest leidub alati konkreetseks kasutusotstarbeks sobiv. Kalkulaatori eesmärk on kirjeldada vee käitumist Leca kergkruusas saju ajal ja pärast seda.

SAJUVEE KOHALIK JA SUJUV ÄRAJUHTIMINE LECA KERGKRUUSAGA

Leca kergkruus imab hästi vett ja see aeglustab vee äravoolamist. Nii väheneb vooluhulk saju ajal ja pärast seda. Süsteemi projektlahendus oleneb kohalikest vajadustest, sajuvee kogusest ja äravoolunõuetest. Sajuvee kontrollitud ärajuhtimise näiteks on veehoidlad, imbsüsteemid ja drenaažilahendused.

TEHNILISED ANDMED

Kalkulaatori andmed ja skeemid kirjeldavad Leca kergkruusa eri fraktsioonide teoreetilisi iseloomulikke omadusi, mida saab kasutada vee ärajuhtimise süsteemides ja lahendustes. Selle rakenduse eeldused ja arvutused põhinevad katsetel, mis on tehtud materjalide füüsikaliste ja hüdrauliliste omaduste kindlaksmääramise kohta kehtivate ELi standardite kohaselt. Leca kergkruusa iseloomulik materjaliomadus on veemahutavuse ja äravoolu aeglustamise võime. Materjalile iseloomulikku omadust väljendab füüsikaliselt äravooltegur. Teine füüsikaline parameeter on materjali poorsus. Leca kergkruusa erinevatel fraktsioonidel on need väärtused erinevad , seega saab materjalivalikuga süsteemi kujundada vastavaks kohalikele vajadustele. Leca kergkruusa maht ja arvutuslik veemahutavus on vee ärajuhtimissüsteemide projekteerimisel olulised lähteandmed. Süsteem loetakse täielikult avatuks ilma rõhuerinevuste ja kalleteta.

VASTUTUSEST VABASTAMISE KLAUSEL

Kalkulaatoris esitatud andmed põhinevad tootja käesoleva hetke teadmistel ja kogemustel oma toodete kohta. Leca materjalide andmed ja kirjeldused on soovituslikud ega seondu ühegi kindla süsteemiga. Kalkulaatoris esitatud väärtused on teoreetilised ja olukorrad on idealiseeritud, neid andmeid ei tohi vahetult kasutada ega edastada. Kasutaja peab omal vastutusel tagama Leca toodete kasutamise ettenähtud otstarbel ja kontrollima kõiki valminud süsteeme. Kasutaja vastutab toote otstarbele mittevastava, väära või mittesoovitatava kasutamise eest. Leca Eesti OÜ võib anda soovitusi Leca toodete kasutamiseks vee ärajuhtimislahendustes.

Please register your details first

Areas of interest